Začínáme s Picade HAT

Překlad článku Getting Started with Picade HAT by Sandy Macdonald

Jak na Picade HAT připojit tlačítka, joystick a reproduktor, a jaký software nainstalovat na Raspberry Pi?

Picade HAT má šroubové svorky pro joystick (tlačítka nahoru, dolu, doleva, doprava), šest herních tlačítek (A/B/X/Y/apod.), pět funkčních tlačítek (včetně jednoho vypínacího), tři svorky pro uzemnění a dvě pro připojení reproduktoru.

Pokud máte soupravu součástek, nemusíte nic pájet. Potřebuje pouze šroubovák.

Zdroj se nepřipojuje do Pi, ale do Picade HAT. Pi je napájeno přes GPIO, což umožňuje jeho bezpečné vypnutí/zapnutí připojeným vypínacím tlačítkem.

Připojení herních tlačítek

Začneme připojením šesti barevných tlačítek ke svorkám 6-1 a k zemi. Použijte drátové propojky modré, zelené, žluté, oranžové, červené, hnědé a černé barvy.

Všimněte si, jak černý kabel spojuje zem všech šesti tlačítek a umožňuje připojení k jediné zemnící svorce Picade HAT.

Vezměte holé konce drátů (ty bez konektorů), lehce si je od sebe roztáhněte, abyste získali více manévrovacího prostoru, a vsuňte jeden po druhém do svorek na Picade HAT a utáhněte. Začněte modrým drátem a svorkou 6. Pokračujte dokud není černý kabel připojen do svorky se symbolem uzemnění.

Umístěte herní tlačítka na finální místo ve svém projektu, a ke každému připojte druhý konec barevných drátových propojek (ten s konektorem). V soupravě je šest barevných tlačítek pro tato herní tlačítka a pět černých tlačítek pro funkce jako start, select apod.

V druhé fázi vezměte volné konektory černé drátové propojky a připojte vždy jeden na jedno ze šesti tlačítek.

Připojení funkčních tlačítek

Nyní připojíme pět funkčních tlačítek. Mělo by Vám zbývat právě pět černých tlačítek. Použijte dvojici drátových propojek s fialovou, šedou, bílou a černou barvou. Protože máme 6 drátů a pouze 5 svorek, můžete jeden barevný drát odevrat a odstřihnout nadbytečný zemnící konektor na konci černého drátu, nebo jednoduše obalit zbytečné konce elektrikářskou izolační páskou.

Přišroubujte holé konce drátů k pěti svorkám, které jsou označené symboly: napájení, ECT, ESC, 1/4 a 1UP. Holý konec černé drátové propojky připojte k zemnící svorce hned vedle.

Nyní připojte konektory na druhém konci barevných propojek k pěti černým tlačítkům, a nakonec i černou zemnící propojku, stejně jako u šesti herních tlačítek.

Connecting the joystick

Joystick má čtyři přepínače – jeden pro každý směr – a každý má svůj plusový a zemnící konektor. Když držíte joystick vzhůru nohama, přepínač „nahoru“ je v pravém dolním rohu, „dolu“ je v levém horním rohu, „vpravo“ je v pravém horním rohu a „vlevo“ je v levém spodním rohu.

Nejprve, stejně jako u tlačítek, připojíme holé konce drátových propojek (bez konektorů) pro joystick ke svorkám s označením JOYSTICK U, D, R, L a k zemi na Picade HAT.

Použijte drátové propojky se žlutou, oranžovou, červenou, hnědou a černou barvou. Stejně jako u šesti herních tlačítek, i zde funguje černá propojka jako společná zem pro čtveřici joystick-přepínačů.

Vezměte propojky se žlutou nalevo a černou napravo a přišroubujte každý drát do svorky označené U, D, R, L a GND.

Konce propojek opatřené konektory připojte v následujícím pořadí (za předpokladu, že držíte joystick dle popisu výše; nezáleží na tom, který ze dvou konektorů přepínače použijete):

  • žlutá na spodní pravý
  • oranžová na horní levý
  • červená na horní pravý
  • hnědá na spodní levý

Nakonec připojte ke každému přepínači i připravenou zemnící černou drátovou propojku.

Připojení reproduktoru

K reproduktou byl již připájen červený plusový a černý zemnící drát. Přišroubujte konce těchto drátů na dvě svorky označené SPKR, červený do + a černý do -.

Připojení napájení

Připojte microUSB napájecí zdroj (doporučujeme minimálně 2,5A) do microUSB portu na Picade HAT, jak můžete vidět níže.

Instalace software

Software Picade HAT plní hned několik úkolů: 1) emuluje stisk klávesy po stisku tlačítka, a nebo pohybu joysticku, 2) posílá zvuk na vestavěný I2S DAC/zesilovač, 3) sleduje událost stisknutí vypínacího tlačítka – po alespoň 3-vteřinovém stisku spustí bezpečné vypnutí systému a kompletně odřízne napájení Vašeho Pi.

Retropie, náš doporučený OS pro emulaci retro her, najde Vaše tlačítka a joystick jako vstupní zařízení typu klávesnice, ale pro instalaci software budete potřebovat skutečnou USB klávesnici.

Instalace software vyžaduje také připojení k internetu. Spusťte Retropie, v hlavním menu vyberte „WIFI“ a připojte se ke své domácí WiFi síti.

Pro instalaci software, přejděte do terminálu stiskem start, volbou „QUIT“, a pak „QUIT EMULATIONSTATION“ (start je namapován na „c“ a select je mapován na „control“).

V terminálu zadejte následující příkaz a po výzvě odpovídejte „y“ (ano) nebo „n“ (ne):

curl -sS https://get.pimoroni.com/picadehat | bash

Restartujte své Pi příkazem sudo reboot a až znovu naběhne emulationstation, vyvolejte menu stiskem „c“ na své klávesnici. Pomocí šipek se přesuňte níže na „CONFIGURE INPUT“ a stiskněte „control“ pro výběr této položky. Řiďte se podle instrukcí pro nastavení joysticku a tlačítek. Pamatujte, že vypínací tlačítko nelze nastavit jako bežné tlačítko.

Napsat komentář

%d blogerům se to líbí: