Registrovat se

Přihlásit se

Zapomenuté heslo

Zadejte svoji e-mailovou adresu, zašleme Vám odkaz pro obnovu hesla.

Zeptat se

Jak nastavit statickou IP adresu

Dotazy na nastavení statické IP adresy jsou jedny z nejčastějších. Existuje mnoho návodů, ale většina jich je špatná, zastaralá nebo nekompletní.

Musíme zmínit, že použití statických adres se NEDOPORUČUJE. Statické IP adresy dovedou být prokletím síťového administrátora. Existují však situace, ve kterých jsou statické adresy nutné, například u DHCP serverů nebo v izolovaných sítích bez DHCP serveru.

Pokud trváte na nastavení statické IP adresy, ujistěte se, že máte vše nastaveno správně. V tomto článku čerpáme z nejlepší odpovědi na stackexchange.

Nastavení lokální sítě

Nastavení lokální sítě se zjistí nejsnáze přímo na Pi (se spuštěným DHCP), nebo na jiném počítači ve stejné síti, ačkoliv příkazy se mohou u jiného systému lišit.

Spusťte jeden z následujících příkazů (v závislosti na tom, zda používáte Ethernet nebo WiFi):

ip -4 addr show dev eth0 | grep inet
ip -4 addr show dev wlan0 | grep inet

Výstup by měl vypadat nějak takto:

inet 10.1.1.30/24 brd 10.1.1.255 scope global eth0
inet 10.1.1.31/24 brd 10.1.1.255 scope global wlan0

První adresa je IP Vašeho Pi v lokální síti. Část za lomítkem je velikost sítě. Často se používá /24.

Druhá adresa je IP pro vysílání (broadcast) do celé sítě.

Zjistění adresy routeru (gateway):

p route | grep default | awk '{print $3}'

10.1.1.1

Zjištění adresy DNS serveru (často je shodná s adresou gateway).

cat /etc/resolv.conf

# Generated by resolvconf
nameserver 10.1.1.1

Nyní pokračujte JEDNÍM z následujících kroků. (Existují i další možnosti, které zde nejsou zdokumentované, tyto jsou ty nejběžnější na Raspbianu)

A) Network Interfaces

Nastavení statické síťové adresy Pi v souboru /etc/network/interfaces:

auto eth0
iface eth0 inet static
    address 10.1.1.30
    netmask 255.255.255.0
    gateway 10.1.1.1

allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet static
    address 10.1.1.31
    netmask 255.255.255.0
    gateway 10.1.1.1
  wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

address je adresa zjištěná v příkazech výše (nebo jiná volná adresa ve stejné síti), netmask 255.255.255.0 odpovídá velikosti sítě /24. gateway je adresa routeru (nebo gateway).

Dále můžete specifikovat dns-nameservers, ale obecně to není potřeba. Adresa broadcast je automaticky vytvořena z address a netmask a není třeba ji v souboru uvádět. Pro více podrobností navštivte wiki Debianu.

Můžete nastavit jen eth0, jen wlan0, nebo obě tato rozhraní.

Nyní zakažte DHCP klientskou službu a přepněte na standardní Debian networking.

sudo systemctl disable dhcpcd
sudo systemctl enable networking

Nakonec restartujte Pi pro uplatnění změn:

sudo reboot

B) dhcpcd

Nechte soubor /etc/network/interfaces ve výchozím stavu:

# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)

# Please note that this file is written to be used with dhcpcd
# For static IP, consult /etc/dhcpcd.conf and 'man dhcpcd.conf'

# Include files from /etc/network/interfaces.d:
source-directory /etc/network/interfaces.d

auto lo
iface lo inet loopback

iface eth0 inet manual

allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
  wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

allow-hotplug wlan1
iface wlan1 inet manual
  wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

Upravte soubor /etc/dhcpcd.conf, zde je příklad:

interface eth0
static ip_address=10.1.1.30/24
static routers=10.1.1.1
static domain_name_servers=10.1.1.1

interface wlan0
static ip_address=10.1.1.31/24
static routers=10.1.1.1
static domain_name_servers=10.1.1.1

ip_address je adresa zjištěná v příkazech výše (nebo jiná volná adresa ve stejné síti), routers je adresa routeru (nebo gateway). domain_name_servers jsou adresy DNS serverů z /etc/resolv.conf. (Podívejte se na man dhcpcd.conf)

Na Arch wiki je dobrý článek o dhcpcd. Fallback profile je alternativa ke statické IP adrese.

Odpovědět